Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WPBannerizeWidget in /home/hortikul/public_html/wp-content/plugins/wp-bannerize/Classes/wpBannerizeWidget.php on line 27

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WPBannerizeFrontend in /home/hortikul/public_html/wp-content/plugins/wp-bannerize/Classes/wpBannerizeFrontend.php on line 18

Notice: Pozvana konstruktivna metoda za WP_Widget u WPBannerizeWidget je zastarjela od inačice 4.3.0! Upotrijebite
__construct()
umjesto. in /home/hortikul/public_html/wp-includes/functions.php on line 3951
Vrijednost močvarnih staništa - Hortikultura
Pages Navigation Menu

Vrijednost močvarnih staništa

Vrijednost močvarnih staništa

Močvarna staništa se ubrajaju među najvrjednije ali i najugroženije tipove prirodnih staništa. Njihova vrijednost, po nekim procjenama, premašuje 45% vrijednosti svih ekosustava, iako ona čine samo 6% površine Zemlje. Zbog ovih procjena sve više jača svijest o potrebi za njihovom zaštitom.

Močvarna staništa su od velike važnosti, zbog svoje ekološke uloge očuvanja biološke raznolikosti i gospodarskih vrijednosti. Ona pružaju idealne uvjete za opstanak mnogim biljnim vrstama, a utočište su i hranilište velikog broja životinjskih vrsta.
Da bi se spriječilo uništavanje ovih područja donesena je Ramsarska konvencija kojoj je zadaća osigurati njihovo očuvanje i razumno korištenje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na području Hrvatske očuvana su prostrana prirodna močvarna staništa, što predstavlja jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti na razini srednje i zapadne Europe. Kako bi se zaštitili od propadanja potrebno im je dati prioritet u zaštiti prirode, te načiniti nacionalni program njihova očuvanja i upravljanja.

Mocvara 

Procijenjeno je da su najvrjednija močvarna staništa Hrvatske: Kopački rit, Crna Mlaka, Mokro i Lonjsko polje te donji tok rijeke Neretve. Kako bismo sačuvali veliko bogatstvo i raznolikost biljnog i životinjskog svijeta ovih i drugih močvarnih staništa, od presudne je važnosti pravilno procijeniti vrijednost i što je više moguće očuvati ovakva močvarna područja.

Prilikom proljetne i jesenske selidbe ona predstavljaju vrlo značajno odmorište za mnoge vrste ptica močvarica. Među njima se gnijezdi 9 vrsta ptica važnih u europskim razmjerima npr. žuta čaplja (Ardeola ralloides), bjelobrada čigra (Chlidonias hybrida), gak (Nycticorax nycticorax), vodomar (Alcedo sp.) i druge.

siva_capla

Močvare su mrjestilište riba i rakova i stanište velikog broja kukaca čiji razvoj ovisi o stajaćoj vodi. Na rubovima močvara obitavaju i mnoge vrste sisavaca npr. vidra koja danas ima status ugrožene vrste, dabar koji je nakon izumiranja uspješno reintroduciran u Hrvatske vode. Večina vodozemaca ugrožena je nestajanjem močvarnih staništa kao što su razne vrste žaba, vodenjaci (Trturus vulgaris) te daždevnjaci(Salamandra salamandra) koji žive na vlažnim staništima. Najugroženije vrste gmazova na ovim staništima su riječna kornjača (Mauremys rivulata) i ribarica (Natrix tessellata tessellata).