Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WPBannerizeWidget in /home/hortikul/public_html/wp-content/plugins/wp-bannerize/Classes/wpBannerizeWidget.php on line 27

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WPBannerizeFrontend in /home/hortikul/public_html/wp-content/plugins/wp-bannerize/Classes/wpBannerizeFrontend.php on line 18

Notice: Pozvana konstruktivna metoda za WP_Widget u WPBannerizeWidget je zastarjela od inačice 4.3.0! Upotrijebite
__construct()
umjesto. in /home/hortikul/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956
Pravila korištenja internetske stranice www.horti-kultura.hr - Hortikultura
Pages Navigation Menu

Pravila korištenja internetske stranice www.horti-kultura.hr

Opći uvjeti korištenja:

Ovdje navedeni Uvjeti korištenja, važeći zakoni i drugi pravni propisi odnose se na korištenje svih sadržaja i usluga koje sadrže internetske stranice horti-kultura.hr. Korištenjem bilo kojeg dijela navedene stranice smatra se, da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u potpunosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate sljedeće Uvjete korištenja, molimo da ne koristite sadržaje naših stranica.

Ukoliko korisnik na bilo koji način krši Uvjete korištenja stranica horti-kultura.hr, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica, udruga Hortikultura zadržava pravo isključiti takvog korisnika iz daljnjeg sudjelovanja te zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvog korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Udruga Hortikultura zadržava pravo promijeniti Uvjete korištenja int. stranica horti-kultura.hr u bilo kojem trenutku te vas molimo da ih s vremena na vrijeme pročitate kako biste se upoznali s promjenama te zadržava pravo ukinuti pristup navedenim stranicama bez prethodne obavijest pri čemu isključujeme odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Ukoliko utvrdite da se na našim stranicama nalaze sadržaji koji nisu u skladu sa našim uvjetima korištenja ili važećim zakonom RH, molimo vas da nas kontaktirate,  a mi ćemo navedeni sadržaj ukloniti.

Prava i obveze udruge Hortikultura vezane za sadržaje i usluge objavljene na int. stranicama horti-kultura.hr:

Sadržaji i usluge koje pruža horti-kultutra.hr pišu, uređuju i održavaju brojni  aktivni članovi udruge Hortikultura. Svi tekstovi, fotografije, slike, ilustracije, grafički prikazi, audio i video materijali, zaštićeni znakovi proizvoda i usluga, logotipi, programski kod, dizajn te drugi sadržaji koji su objavljeni na internetskoim stranicama horti-kultutra.hr vlasništvo su udruge Hortikultura i zaštićeni su autorskim pravima njihovih autora te ih je dopušteno koristiti samo u osobne svrhe.

Ukoliko smatrate da je na int.stranici horti-kultutra.hr došlo do povrijede autorskih prava bilo kojeg autora molimo Vas da nas kontaktirate kako bi mogli ukloniti sporne sadržaje.

Udruga Hortikultura zadržava pravo:

na promjene, poboljšanja, privremeni ili potpuni prestanak prikazivanja sadržaja ili pružanja bilo kojeg sadržaja i usluge, iz bilo kojeg razloga, u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju njegovi korisnici upotrebljava u vlastite promotivne svrhe, odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti materijal bez ikakvog prethodnog dopuštenja ili obavijesti, na odbijanje registracije, kao i ukidanje mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga i prava, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Udruga Hortikultura ne jamči:

– da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica u svakom trenutku potpun ili ažuriran;

– da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme ili drugu eventualnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica;

– za točnost, porijeklo ili kvalitetu sadržaja koji razmjenjuju ili postavljaju posjetitelji.

Regulacija ponašanja registriranih korisnika

Postavljanjem i objavljivanjem sadržaja na horti-kultura.hr svaki pojedinac jamči:

 – da je sam autor objavljenih sadržaja tj. nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva nad vlastitim objavljenim sadržajima te da ista prava nisu ograničena u korist trećih osoba;

 – da je objavljeni sadržaj stečen sukladno važećem zakonu RH;

– da pojavljivanje sadržaja u bilo kojem obliku neće ni na koji način ugrožavati prava ostalih korisnika i/ili trećih osoba, autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva kao ni narušiti ugled, čast i/ili dostojanstvo neprimjerenim sadržajem;

– da korištenje tih sadržaja sukladno ovim Uvjetima korištenja neće nanijeti nikakvu štetu, materijalnu ili nematerijalnu, drugim korisnicima, Članovima udruge Hortikultura ili trećim osobama.

Korištenjem i sudjelovanjem na stranicama horti-kultura.hr prihvaćate da ćete preuzeti na sebe svu odgovornost u slučaju štete prouzrokovane povredama gore navedenih jamstava te da ćete nadoknaditi svaku štetu i nastale troškove nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama koji su zbog vas pretrpjeli štetu.

Urednici internetske stranice horti-kultutra.hr imaju pravo, ali ne i obvezu, nadzirati tekstove i slike korisnika te promijeniti ili ukinuti svaki neprimjereni sadržaj.

 

Pravila postupanja s materijalima koje primamo od korisnika i članoiva udruge:

– Autorski radovi poslani udruzi Hortikultura od strane korisnika mogu, bez isplaćivanja honorara autorima, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, biti objavljeni na internetskim stranicama horti-kultutra.hr.

– urednici stranice horti-kultutra.hr zadržavaju pravo na izmjene dobivenih materijala s ciljem pružanja kvalitetnije, točnije i pravodobnije usluge svojim korisnicima;

– horti-kultutra.hr ima pravo ne objaviti dobiveni materijal. U tom se slučaju obvezuje da neće razmjenjivati, objavljivati, prodavati i/ili slati dobiveni materijal trećim osobama bez prethodnog dopuštenja autora materijala;

– pošiljatelji takvih materijala jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da poslani materijal predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

 

Poveznice sa drugim internetskim stranicama:

Internetska stranica horti-kultutra.hr sadrži brojne veze (linkove) i oglase (bannere) koje ju povezuju s drugim internetskim stranicama i mnoge podatke o našim suradnicima, sponzorima i oglašivačima te njihovim proizvodima i uslugama.

Udruga Hortikultura ne jamči za istinitost, ispravnost i dostupnost bilo kojeg sadržaja: tekstova, proizvoda, informacija koji su na dotičnim internet stranicama ponuđeni, a u potpunosti se odriče svake odgovornosti za sadržaj koji je putem njih dostupan i ne odgovara na bilo koji način za eventualnu nastalu štetu.

Korištenje takvih stranica ja na vlastitu odgovornost te podliježe Uvjetima korištenja mjerodavnima na tim stranicama i njima se koristite na svoj osobni rizik.

Udruga Hortikultura ne dopušta preko svoje internetske stranice horti-kultura.hr:

– Korištenje bilo kakvog sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog dopuštenja udruge Hortikultura;

– korištenje osobnih podataka naših članova, autora, suradnika ili pravnih i fizičkih osoba spomenutih u našim materijalima kao osnovu za kontakt i slanje bilo kakvih reklamnih ili propagandnih materijala;

– kopiranje, preinaku,  objavljivanje, izlaganje, distribuiranje, prodaju, licenciranje i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranicama bez prethodnog pismenog dopuštenja udruge Hortikultura;

– objavljivanje sadržaja kojima se vrši povreda tuđih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva;

– objavljivanje bilo koje radnje koja je ilegalna ili neautorizirana;

– objavljivanje i/ili razmjenu sadržaja koji je, lažan, uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način;

– lažno predstavljanje kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik str. horti-kultutra.hr;

– neovlašteno objavljivanje, prikupljanje, korištenje i/ili razmjenu osobnih podataka, korisničkog imena i/ili lozinki bilo kojih korisnika;

– bilo kakvo oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga koje nije odobrila udruga Hortikultura pismenim putem;

– bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja stranica drugim korisnicima;

– objavljivanje podataka i/ili tekstova koji nisu u skladu sa zakonima i/ili propisima Republike Hrvatske;

– objavljivanje, razmjenu, učitavanje i/ili slanje sadržaja koji sadrže viruse ili slične računalne datoteke te programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada int. stranice horti-kultura.hr;

– objavljivanje, slanje ili razmjenu neželjenih sadržaja (spamming, lančana pisma i sl.) korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka;

– ometanje ispravnog rada str. horti-kultutra.hr;

– korištenje osobnih podataka naših članova, autora, suradnika ili pravnih i fizičkih osoba spomenutih u našim materijalima kao osnovu za kontakt i slanje bilo kakvih reklamnih ili propagandnih materijala.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

– Ovom se stranicom koristite na vlastiti rizik;

– int.stranica horti-kultura.hr ima isključivo informativnu svrhu i ne može se upotrebljavati u druge svrhe;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna korisniku ili trećim osobama za bilo kakvu štetu koja je povezana s korištenjem sadržaja i usluga na stranici ili proizlazi iz nje;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za istinitost identiteta korisnika, učinak sadržaja i usluga stranice na korisnike, niti načina na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge;

– int.stranica horti-kultura.hr ne garantira korisnicima točnost, pouzdanost, korisnost, pravovremenost i aktualnost sadržaja i usluga te ne uvjetuje da će internetske stranice i usluge stranice funkcionirati bez prekida i pogrešaka;

– int.stranica horti-kultura.hr se odriče odgovornost za gubitak, krađu, objavu ili oštećivanje osobnih podataka korisnika stranica u slučaju neovlaštenog upada u programski kôd stranica ili bazu podataka od strane “računalnih pirata”, “hakera”, ili kao rezultat bilo kakvih računalnih kriminalnih aktivnosti trećih osoba;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, zbog objave sadržaja od strane drugih korisnika int.stranice;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti stranice odnosno pojedinih sadržaja i/ili servisa;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na stranici zabranjenih sadržaja protivnih Uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, partnera, oglašivača, itd.;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe vezano za korištenje stranice a osobito u slučaju zlouporabe korisničkog računa i uništenja ili oštećenja sadržaja;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama nastalu zbog izmjena ili ukidanja pojedinih sadržaja, usluga, dizajna, korisničkih računa ili cijele int.stranice;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje web stranica trećih osoba putem linkova objavljenih na int.stranici;

– int.stranica horti-kultura.hr nije odgovorna za štetu koju njeni partneri, oglašivači ili sponzori uzrokuju bilo kojim sadržajima ponuda svojih usluga i reklama, koje se objavljuju na int.stranici.

Na ovu internetsku stranicu te navedene Uvjete korištenja, primjenjivati će se važeće pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Ovi uvjeti se primjenjuju od 01. 08. 2010. 

-->