Pages Navigation Menu

Najznačajnija zaštićena područja u RH

Najznačajnija zaštićena područja u RH

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalni parkovi

1. Plitvička jezera

2. Paklenica

3. Risnjak

4. Mljet

5. Kornati

6. Brijuni

7. Krka 8. Sjeverni Velebit

Parkovi prirode

1. Kopački rt

2. Medvednica

3. Velebit – rezervat biosfere

4. Biokovo

5. Telašćica

6. Lonjsko polje

7. Papuk

8. Učka

9. Žumberak-Samoborsko gorje

10. Vransko jezero

11. Lastovsko otočje

Strogi rezervati

1. Hajdučki i Rožnjanski kukovi

2. Bijele i Samarske stijene

Iznimno vrijedni prostori za biološku i krajobraznu raznolikost koji  imaju  međunarodnu pravnu zaštitu

1. NP Plitvička jezera – UNESCO-ova LISTA  svjetske prirodne baštine

2. NP Sjeverni Velebit – Čovjek i biosfera (MAB) program

3. NP Lonjsko polje – Ramsarska konvencija

4. NP Kopački rit – Ramsarska konvencija

5. Delta Neretve (predloženo za PP) – Ramsarska konvencija

6. Crna Mlaka (riblji orintološki rezervat) – Ramsarska konvencija